X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

پنج‌شنبه 6 خرداد 1395 ساعت 21:30

پند دادن در خواب

اگر مردی در خواب ببیند که کسی او را پند می دهد ،  که در آن پند صلاح و رستگاری آخرت است ، تعبیرش بشارتی است که در آن خیر دین و دنیای او است . اگر خلاف این را ببیند ، دلیل بر فساد و تباهی دین و دنیای اوست .

جابر مغربی گوید : پند دادن در خواب کسی را ، اگر در آن صلاح دین است ، نیک است و پند دهنده فرشته مقرّب است ، که بشارت دهد صاحب خواب را به خیرات ، که به او خواهد رسید ، تا شکر آن بجای آورد و پند دانی که در آن فساد دین است ، پند دهنده ی آن دیو رجیم است ، که او را خبر می دهد از فساد کار او و توبه باید کردن و به خدا باز گشتن ، تا او را از شرّ و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالی رسته گردد . 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.