X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 22:44

بافتن جامه یا همان لباس در خواب

اگر در خواب دیدید که لباس می بافید تعبیر آن سفر است و شما مسافر خواهید شد و به سفر می روید . بعضی گویند :  بافتن جامه در خواب خصومت است . اگر لباس بافتنی در خواب بریدید ، تعبیر براین است که کاری با خصومت برطرف شود و بریدن آن هم از سبب خطر است . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب ببینید ریسمان یا کتان می بافید ، تعبیرش بد است ، زیرا نشان خیانت است . جابر مغربی گوید  : اگر ببینید در خواب بافندگی می کنید ، دلیل بر این است که شما را با مردم خصومت می افتد ، امّا از مردان سرزنش و ملامت می شنوید . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.