X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

شنبه 8 خرداد 1395 ساعت 22:49

تعبیر خواب بخشش کردن

محمدبن سیرین گوید : اگر مال خود را در راه خیر بخشش کنید در خواب ، تعبیرش این است که فرزند خود را زن می دهید ، یا کسی از خویشان خود را زن می دهید و مال خود را برایشان قسمت می کنید . اگر ببینید مال خویش را در راه فساد بخشش می کنید ، دلیلش این است که به سوی فساد و حرام می روید . اگر مال خویش بر بیگانگان بخشش می کنید ، دلیل که حال شما هم در زندگی و هم در هنگام مرگ دگرگون می شود . اگر مال کسی را در خواب بخشش کردید به رضای خداوند ، خیر و شّر آن به صاحب مال برمی گردد . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.