X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

یکشنبه 9 خرداد 1395 ساعت 22:03

تعبیر خواب اشک

ابراهیم  کرمانی گوید: اگر دیدید در خواب از چشم شما اشک سرد می بارد ، دلیل آن این است که شاد و خرّم شوید . اگر ببینید اشک بارید، دلیل که غمگین و درد مند شوید . اگر ببینید که بی گریه اشک بر روی شما باشد،دلیل که شما را با سخن طعنه می زنند . اگر در چشم شما به جای اشک گرد و خاک جمع شده بود ، دلیل که به قدرآن مالی حلال بی رنج بدست آورید. اگر ببینید اشک به روی شما فرودآمد ،تعبیرش این است که مال خود را هزینه کنید.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.