X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 22:07

تعبیر خواب ناودان

محمدبن سیرین گوید : اگر کسی بیند که از ناودان آب می ریزد و به زیر می آید ، دلیل است که در آنجا خون ریزی می شود مثلا جنگ می شود . اگر بیند باران می بارید و از ناودان به زیر آمد ، دلیل که مردم آن ناحیه دچار ضرر و زیان می شوند . اگر بیند که بی ابر می بارید و آب از ناودان ها روان شد ، دلیل که حق تعالی مردم آن دیار را به نظر عنایت مشرف گرداند . اگر بیند که  ناودان بربام خود نهاد ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر بیند که ناودان بیفتاد ، دلیل مضرّت است . امام جعفر صادق ( ع ) می  فرماید : دیدن ناودان در خواب ، رسیدن به منفعت کم است . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.