X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
زولا

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

دوشنبه 17 خرداد 1395 ساعت 20:25

تعبیر خواب کلنگ

دیدن کلنگ در خواب ، دلیل بر مردی غریب و درویش است . اگر ببینید کلنگی در دست گرفته اید ، دلیل است با مردی غریبه پیوند برقرار کنید و از یکدیگر منفعت بیابید . اگر ببینید کلنگ بسیار دارید ، دلیل است بر گروهی غریبان مهتر و بزرگتر شوید . اگر بینده ی خواب خود را سوار بر کلنگ دید ، دلیل است به سفر روید . اگر ببینید در خانه کلنگ دارید اگر مرد باشید زن شما درویش می شود و اگر زن باشید ، شوهرتان  درویش می شود .

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.