X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

سه‌شنبه 18 خرداد 1395 ساعت 22:27

تعبیر خواب صابون

اگر در خواب ببینید که لباس کسی را با صابون می شویید ، تعبیر براین است که کسی را از کار بد بازگردانید .  اگر در خواب صابون خوردید ، دلیل است که چیز حرام می خورید . ابراهیم کرمانی گوید : اگر در خواب بینید که صابون بسیار دارید و جامه با آن می شویید ، دلیل که از مراد باز مانید . خریدن صابون در خواب بهتر از فروختن آن است . 
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.