X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

یکشنبه 30 خرداد 1395 ساعت 20:13

تعبیر صدقه دادن

محمدبن سیرین گوید : اگر عالمی بیند که صدقه داد ، دلیل است که از عمر او فایده به مردم رسد . دیدن صدقه دادن ، دلیل ایمنی و آسایش است . اگر رنجور بیند ، از رنج خلاص شود . اگر محبوس بیند ، آزاد شود . اگر وام دار بیند وامش داده شود . اگر زندانی بیند خلاصی یابد . اگر کافر بیند مسلمان شود . صدقه دادن به هر نوع که باشد ، دلیل بر سعادت دو جهان است . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.