X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
زولا

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

پنج‌شنبه 3 تیر 1395 ساعت 21:46

تعبیر خواب مرغ

دیدن مرغ در خواب ، همت بیننده ی خواب است .

بینده ی خواب هر چند مرغ را بزرگ تر ببیند ، همت و اراده ی او در آن چه می طلبد عظیم تر است . اگر ببینید مرغان بسیاری در جایی بانگ سر دادند ، تعبیرش این است که مصیبتی در راه است .

اگر مرغ با شما سخن گفت ، دلیل که کارتان بلند و پر آوازه شود . اگر ببیند که مرغ تکه ای گوشت از بدن او کند و برد ، دلیل که مال شما را به زور از شما می گیرند . دیدن خروس در خواب از مرغ بهتر است . اگر مرغ آبی داشتید ، دلیل مال است و به کام دل رسیدن است . اگر مرغ آبی را گرفت ، دلیل بزرگی است و پر و استخوان مرغ را در خواب دیدن همین دلیل است . اگر دیدید که مرغ آبی دارید ، تعبیر براین است که صاحب فرزند می شوید . امام جعفر صادق ( ع ) می فرمایند : دیدن مرغ آبی در خواب بر چهار وجه است . اوّل : مال ، دوم : بزرگی ، سوم : ریاست ، چهارم : فرمانروایی یافتن 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.