X بستن تبلیغات
X
تبلیغات
زولا

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

شنبه 19 تیر 1395 ساعت 21:39

تعبیر خواب برهنگی

اگر در خواب دیدیدکه برهنه هستید و از مردم شرم دارید ، تعبیرش این است که طلب حج دارید از خداوند مهربان . اگر این خواب را مرد ببیند و مردی گناهکار باشد ، خداوند گناهش را می بخشد . اگر مرد صالحی نباشد  تعبیرش بد است . اگر خود را برهنه ببینید و شرم نکنید و در طلب دنیا باشید ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر چیزی بر خود بسته اید ، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد می شوید . بعضی گویند برهنگی در خواب ، محنت و رسوائی است امّا اگر قسمتی را پوشیده ببینید ، مرد صالح نیکو و فاسق را بد است . امام جعفر صادق (  ع ) می فرماید : برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است . 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.