X بستن تبلیغات

تعبیر خواب مدرن

تعبیرخواب های امروزی

عناوین یادداشت‌ها

 • تعبیر خیاطی کردن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:47)
  خیاطی کردن در خواب خوب است و به معنای مهمانی رفتن یا دیدار یک دوست قدیمی است.
 • تعبیر خواب دیدن در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:46)
  اگر در خواب خود دیدید که دوباره خواب می بینید یعنی دوخواب داخل هم، تعبیر خواب آخر به صورت برعکس صحیح است. یعنی خواب دوم باید به صورت برعکس تعبیر شود.
 • تعبیر چنار در خواب (چهارشنبه 2 دی 1394 00:45)
  درخت چنار در خواب خوب است و به معنای امید و راه حلی است که در اختیار شما قرار می گیرد.
 • تعبیر خواب چتر (چهارشنبه 2 دی 1394 00:44)
  دیدن چتر به خواب نشانه بزرگی ، عزت و منزلت است.
 • تعبیر چوب کبریت (سه‌شنبه 1 دی 1394 23:06)
  چوب کبریت برعکس چوب تعبیر خوبی دارد. اگر ببینید تعدادی چوب کبریت دارید یعنی به زودی امکانات و شرایط مساعدی برایتان فراهم می شود. و اگر با چوب کبریت چیزی را روشن کردید یعنی در کاری موفق می شوید.
 • تعبیر چوب در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 23:05)
  چوب در خواب خوب نیست خصوصا اگر کج و کوله یا سوخته باشد که در این صورت به نشانه دروغ و نفاق است که در اطراف شما وجود دارد. دیدن چوب در خواب یعنی خواسته ای که دارید برآورده نمی شود.
 • تعبیر چای در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 23:04)
  چای در خواب اصلا خوب نیست خصوصا خوردن آن، خبر از غم و گرفتاری می دهد.
 • تعبیر جیرجیرک در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 23:03)
  شنیدن صدای جیرجیرک در خواب بد است و نشانه دشمنی و دسیسه و شایعه است. یعنی شما دشمنی دارید که به شما نزدیک است.
 • تعبیر جماع در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 23:03)
  جماع در خواب تعبیر خوبی دارد و از خواسته ای دارید به زودی برآورده می شود. اما با شخصی که مرده است یا یک جسد یا محارم جماع کردن تعبیر خوبی ندارد و خبر از مرگ و بسته شدن کارهاست.
 • تعبیر جادو در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:53)
  جادو و جادوگری در خواب خوب نیست. یعنی کاری سخت و نامعقول که پشیمانی می آورد. همچنین نشانه فتنه و نیرنگ است یا اینکه در کارهایتان با مشکل روبرو می شوید.
 • تعبیر جارو کردن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:53)
  جارو کردن در خواب نیک است و پول کمی که انتظارش را ندارید بدست خواهید آورد.
 • تعبیر جن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:52)
  بستگی به ظاهر و شکل او دارد. در صورتی که نیکو باشد تعبیر خوبی دارد و شما مقام و منزلت پیدا خواهید کرد و در صورتی که بدشکل و ترسناک باشد نشانه فتنه و دشمنی است.
 • تعبیر جنگ در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:51)
  جنگیدن و نبرد در خواب نشانه نگرانی و ترس از آینده است. در صورتی که با شخصی در جنگ باشید برنده ی جنگ برتری دارد به بازنده و اگر با حیوان در حال نبرد باشید باید تعبیر حیوانی که به خواب دیده اید هم در نظر بگیرید. جنگیدن با حیوان و پیروز شدن نشانه خوبی است و کارهایتان به خوبی پیش می رود.
 • تعبیر جوراب در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:50)
  اگر کسی ببیند که جوراب تمیز به پا دارد یعنی مقداری مالی که دارد حلال است اما اگر خواب ببیند که جورابش کثیف است یعنی مقداری از مالش حلال و درست نیست. اگر جوراب شما کوچک باشد یا سوراخ باشد یعنی در حق کسی ظلم کرده اید.
 • تعبیر ثروتمند شدن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:49)
  ثروتمند شدن در خواب خوب نیست و نشانه این است که در کارهایتان با مشکل روبرو خواهید شد. خواب پول خوب نیست و تعبیر برعکس دارد.
 • تعبیر ترشی در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:47)
  خواب ترشی دیدن اصلا خوب نیست و ضرر و اندوه است. خبر بدی به شما می رسد یا دچار ضرر مالی می شوید.
 • تعبیر ته چین در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:45)
  دیدن ته چین در خواب از هر نوعی که باشد چه مشغول خوردن آن باشید و چه در مقابل شما باشد تعبیر نیک دارد و به معنای افزایش روزی و برکت در زندگی تان است.
 • تعبیر تمبر در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:41)
  دیدن تمبر پستی در خواب می تواند به معنای پیدا کردن دوستی جدید یا یک فرصت کاری جدید باشد.
 • تعبیر تار عنکبوت در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:40)
  دیدن تار عنکبوت در خواب خوب نیست و به معنای گرفتاری و مشکلات کوچک است که در زندگی با آن روبرو می شوید. اما اگر در خواب تار عنکبوت را از جایی پاک کنید نشانه خوبی است و مشکلات و گرفتاری هایتان کم کم برطرف می شود.
 • تعبیر تیر خوردن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:38)
  تیر خوردن در خواب به این معناست که شما عمر درازی خواهید داشت. شنیدن صدای تیر اندازی در خواب یعنی به زودی خبری مهم به شما می رسد.
 • تعبیر تاب خوردن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:36)
  اگر در خواب سوار تاب بشوید یعنی در کاری دچار تردید هستید و نمی توانید تصمیم درستی بگیرید. اگر ببینید کسی سوار تاب شده است و او را هل می دهید یعنی شما مشغول کاری می شوید که سود چندانی برایتان ندارد.
 • تعبیر توت فرنگی در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:35)
  خوردن انواع توت در خواب نیک است اما اگر توت خیلی بزرگ و بیش از اندازه معمول باشد یا بی مزه و نارس باشد تعبیر بدی دارد و اتفاق بدی براتان می افتد.
 • تعبیر ترسیدن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:34)
  ترسیدن در خواب تعبیری برعکس دارد، یعنی تعبیر خوب دارد، ایمنی و شادی و آرامش.
 • تعبیر خوردن پیتزا در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:33)
  خوردن غذاهای امروزی و فست فودها نشانه خوبی است. یعنی یک اتفاق خوب یا خبر خوش در راه است. البته به شرطی که غذا از نظر طمع طبیعی و خوشمزه باشد. خوردن غذاهای شور یا ترش در خواب خوب نیست.
 • تعبیر پفک در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:30)
  خوردن پفک نمکی در خواب فراغت و آسودگی خاطر است و پول کمی بدستتان می رسد که انتظارش را ندارید، همچنین وجود دشمنی که کاری از دستش ساخته نیست.
 • تعبیر پنبه در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:29)
  تعبیر خوبی دارد، پول یا منفعتی را به راحتی و بدون زحمت بدست خواهید آورد.
 • تعبیر پول در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:28)
  پول در خواب تغبیری برعکس دارد و اگر خواب پول ببینید به همان مقدار که در خواب دیده اید یا از دست می دهید یا قرار است بدست بیاورید و بدست نمی آورید. دیدن پول خبر از گرفتاری و مشکل در آینده است.
 • تعبیر بوسیدن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:25)
  بوسه یا بوسیدن در خواب نشانه عشق است، اگر کسی خواب ببیند شخصی را می بوسد چه شناس چه ناشناس یعنی در واقعیت کسی را دوست دارد و به او فکر می کند. در کل نشان دهنده علاقه باطنی و حس درونی فرد است.
 • تعبیر برف در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:16)
  دیدن برف به خواب نشانه خوبی نیست، هرچه بیشتر باشد بدتر و خبر از یک اتفاق بد میدهد.
 • تعبیر بیماری در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:15)
  اگر کسی در خواب خود (یا دیگران) را بیمار ببیند یعنی در بیداری خود (یا دیگران) آسایش خواهد داشت و خطری از وی رفع خواهد شد. اما اگر خود را بیمار و عریان ببیند یعنی مرگ وی نزدیک است.
 • تعبیر باد در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:14)
  اگر در خواب شما وزش باد شدید وجود داشته باشد یک خبر بد به شما داده خواهد شد و اگر باد ملایم باشد یک خبر خوش خواهید شنید. همچنین باد اگر به مدت طولانی بوزد تعبیر آن مسافرتی است که درپیش خواهید داشت.
 • تعبیر باتری در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:13)
  دیدن باطری موبایل، لپ تاپ، ماشین یا هر وسیله الکتریکی در خواب به معنای سردرگمی در خصوص مساله ای است که ذهن شما درگیر آن شده است یا اینکه به زودی اتفاقی می افتد که شما درگیر آن می شوید. همچنین به این معناست که شما در مورد مساله ای نیاز به یاری دیگران دارید.
 • تعبیر دیدن بز در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:11)
  دیدن بز به خواب تعبیر خوبی دارد و به معنای بدست آوردن پول یا شنیدن خبر خوش است. همچنین اگر ببینید که بزی دارید میتواند به این معنی باشد که شما موهبت و نعمتی در اختیار دارید که از آن به دلیل تنبلی استفاده نمی کنید.
 • تعبیر خواب بستنی (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:10)
  دیدن بستنی در خواب به معنای خوشی و راحتی است و یعنی شما از زندگی خود رضایت دارید. اگر کار یا عملی توسط شما درحال انجام است و خواب بستنی ببینید تعبیر آن این است که آن کار با موفقیت به انجام می رسد.
 • تعبیر دیدن باغ یا باغچه در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:08)
  دیدن باغ یا باغچه پر از گل و درخت به معنای خوشی و سعادتی است که در آینده ای دور نصیب شما می شود. همچنین نشان دهنده شرایط سخت و ناراحتی های زمان فعلی زندگی شماست. اگر ببینید که گل یا گیاهی در باغ یا باغچه می کارید یعنی در بیداری عملی اتفاق می افتد که موجب خشنودی شما می شود.
 • تعبیر بازی کردن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:06)
  اگر در خواب ببینید مشغول بازی هستید که در آن حرکات بدنی و جست و خیز هست تعبیر برعکس دارد و نشانه غم و اندوه یا بیماری و کسالت است. اما اگر خواب شما بازی های کامپیوتری و یا بازی های بدون تحرک بدنی باشد یا شرط بندی باشد بستگی به نتیجه آن دارد و هر نتیجه ای که حاصل شود تعبیر خوب و بد دقیقا براساس نتیجه بازی است.
 • تعبیر بدن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:05)
  اگر خواب شما با اندام و بدن خود در ارتباط باشد نشان دهنده وجود مشکل در ارتباط های اجتماعی شماست. دیدن بدن برهنه در خواب هشدار و خطری است که در پیش رو دارید.
 • تعبیر امتحان دادن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:04)
  امتحان دادن در خواب نشانه نگرانی و تشویش فکری شما در طول روز است و معمولا نتیجه امتحان در خواب تعبیری برعکس دارد.
 • دیدن آلو درخواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 22:04)
  دیدن آلو اگر شیرین باشد بدست آوردن مال و خواسته است. همچنین خوردن آلو علاوه بر موفقیت های مادی به معنای خوشی ها و تفریحات زودگذر است.
 • تعبیر ایدز در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 21:52)
  معمولا بیمار شدن در خواب تعبیر برعکس دارد و در بیداری آسودگی و خوشی می آورد و خطری احتمالی از شما می گذرد. همچنین اگر در خواب ببینید که خود یا کسی دچار بیماری ایدز شده اید تعبیر آن نگرانی بی مورد از یک موضوع است و در بیداری مشکلی وجود نخواهد داشت.
 • تعبیر دیدن اسب در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 21:51)
  دیدن اسب به خواب نشانه مقام و منزلت است. خصوصا اگر اسب مطیع شما باشد و شما سوار بر آن. اگر ببیند که با اسب جنگ میکرد تعبیر آن بد است و اتفاق بدی به زودی برای خواب بیننده یا یکی از اطرافیان نزدیکش پیش می آید.
 • تعبیر آرایش کردن در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 21:49)
  آرایش کردن یا در آرایشگاه بودن در خواب خوب نیست و به این معناست که خبر بدی می شنوید و ناراحت می شوید.
 • تعبیر دیدن آینه در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 21:41)
  دیدن آینه در خواب به معنای مقام و برتری نسبت به دیگران است، یعنی موفقیت های مادی، البته در صورتی که آینه بخش مهمی از خواب شما باشد یعنی در دستتان باشد یا کنارتان و به آن توجه داشته باشید. اگر در خواب خود آینه ای داشته باشید که در آن ِآینده را ببینید یا هر اتفاق دیگر، هر چه که در آینه ببینید عینا اتفاق می افتد. اما اگر...
 • تعبیر خواب اجاق گاز (سه‌شنبه 1 دی 1394 14:45)
  دیدن اجاق گاز خاموش در خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد مساله ای است، اگر روشن باشد شدت این نگرانی و ترس بیشتر است. اگر شما چنین خوابی ببینید به زودی با یک چالش و اتفاق نگران کننده روبرو می شوید. اگر ببینید که روی گاز غذایی مطبوع را می پذیرد، این تعبیر خوبی دارد و به معنای کسب نتیجه مثبت از یک فرایند یا اتفاق است.
 • تعبیر وان حمام در خواب (سه‌شنبه 1 دی 1394 14:33)
  دیدن وان حمام به خواب یا استفاده از آن خوب است و نشانه خوشبختی است. اگر کسی مجرد باشد و این خواب را ببیند یعنی همسر بسیار خوبی نصیبش می شود.
<< 1 2 3 4 5 6